Vi har i 2023 gjennomført 10 onsdagsrenn. Gjennom årets sesong har vi hatt 114 unger fra 3-11 år som har deltatt, ett par å tjue aktive løpere fra 10-16 og 4 voksne. Hvor mange kilometer som er gått vet vi ikke, men det er ikke få.

Det er på disse ukene lagt ned dugnasinnsats tilsvarende minst 4 ukesverk. Hver uke har 5-6 foreldre stilt opp i kafé, som tidtakere og i sekreteriat. I tillegg stiller to foreldre opp hver uke med boller til alle. Takk til alle som stiller opp. Vi kan vel alle skrive under på at dugnad både er sosialt og føles meningsfullt når vi kan bidra med å spre aktivitet og glede for unger i bygda. 

Vi avslutter som vanlig onsdagsrenn før påske. Men det er jo fortsatt mye skiføre igjen og enda ett par lokale renn. For de som ønsker å fortsette skisesongen kan vi anbefale sonemesterskap i Rotsundelv lørdag 25.mars og sonerenn på Skjervøy 1. april. Dette er for løpere fra 8års klasse og eldre. Det arrangeres også vanligvis bamserenn for de yngre i sammenheng med sonerenn. NIL har fellesopplegg for skismøring og hjelper alle som ønsker det. 

NIL gjennomfører også klubbmesterskap med "løs snipp" for både unger og voksne i NIL onsdag 13. april. Følg med på vår FB side for mer informasjon om det opplegget.

Vi prøvde et nytt opplegg i år som vi kalte "aktivitetsonsdag" med flere aktiviteter rundt onsdagsrennet og skikafé. Oppslutningen har vært varierende, så vi får se hva som skjer neste sesong. Takk for deltakelse og bidrag i årets osdagsrennsesong - vi ses igjen neste sesong.