Onsdagsrennet i Nordreisa har mange gode hjelpere. Hver onsdag er det 6-7 av foreldrene som stiller opp og organiserer kafé og selve rennet, baker boller og ordner saft til ungene.

I dag vil vi likevel trekke fram en av de andre gode hjelperne. Vår venn Adrian Molund (14) har tatt på seg oppgaven med å være speaker på stadion. Han er med å lager god stemning for løperne.

Takk til Adrian og alle de andre som stiller opp for å ordne onsdagsrenn.