Endelig er vi oppe og går på ny nettsideplattform! Det er foreløpig ganske tomt her, men vi håper at terskelen for å få lagt ut nyheter og informasjon er såpass mye lavere nå at det vil føre til mye mer aktivitet her fremover.

Hvis dere trenger å hente informasjon fra den gamle nettsiden, kan https://arkiv.nordreisail.no/ benyttes.

God jul og godt nyttår fra NIL!