For å markere at Nordreisa IL skal holde NNM på ski i 2024, arrangerer NIL en aktivitetskarusell i vår, høst og vinter. Dette gjøres sammen med flere av idrettslagets undergrupper (Ski- og skiskyting, sykkel og orientering). Vi vil vise bredden av tilbud som tilbys gjennom idrettslaget og samtidig motivere til deltakelse. 

Se mer informasjon i vedleggene.