«å lage et godt og variert aktivitetstilbud hvor barna får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor allsidighet, fysisk aktivitet, trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre barn og voksne er viktigst»