Styret i NIL Handball 2023

Johanne Ytterstad

Leder 411 08 714 handball@nordreisail.no
Maria Elveskog Hansen Nestleder    
Ann-Hilde Henriksen Nikolaisen Sekretær    
Siv Elin Hansen Sportslig ansvarlig    
Raymon Hansen Kasserer    
Kjartan Nygård utstyrs- og dugnadsansvarlig    

 

Andre roller

Maria Elveskog Hansen Kioskansvarlig    
Raymon Hansen Sponsoransvarlig