Nordreisa IL håndball skal være gjenkjennelig. Vi legger vekt på "fair play", der spillere tidlig lærer seg å ta ansvar for seg selv og andre. I Nordreisa skal alle være representanter for gode holdninger på og utenfor banen.

Nordreisa håndball skal spille teknisk god og hurtig håndball, men også godta at lagene har ulike spillertyper som spiller sammen. Trenere og foreldre skal være gode rollemodeller for spilleren. Eldre spillere skal være rollemodeller for de yngre.

Klubben kjennetegnes ved bevissthet om betydningen av involvering av foreldre, utvikling av trenere og spillere. Ledere i hvert lag skal fremstå som aktive supportere og gode representanter for klubben.

Det gis også tilbud for å øke spilleres og treneres kompetansenivå.

Kontaktperson

Johanne Ytterstad
handball@nordreisail.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Påmelding 2023-2024