Vedlagt ligger forskjellige dokumenter som er relevante for styre av NIL, bl.a. vedtektene, lovnorm og klubbhåndboka.