Styret Historie Dokumenter

Nordreisa idrettslag (NIL) er organisert som et fleridrettslag hvor det som i kaller hovedstyret er laget øverste organ. NIL er organisert i grupper av særidretter, samt idrettsskolen/allidrett (ikke eget styre).

Hovedstyret velges på årsmøtet og består av 11 medlemmer. Gruppene er organisert med eget styre valgt på gruppens årsmøte. For å kunne velges inn i styrene, samt være stemmeberettiget på årsmøte, må en ha vært betalende medlem i minimum én måned.

NIL er medlem av Norges Idrettsforbund og er underlagt forbundets regler og normer. Gruppene er igjen medlemmer av de respektive særforbundene.

Medlemskap

Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem