Allidrett er NILs tilbud om organisert trening for barn i aldersgruppen 6 til 9 år. Allidrettsåret organiseres i et årshjul som inneholder ativiteter fra de ulike undergruppene, i tillegg svømming og motorisk trening. Tilbudet kan variere år for år.

Nordreisa idrettslag har stor fokus på barneidrett og ønsker at hvert enkelt barn skal føle trygghet og mestring sammen med andre barn og voksne.

Årshjul for barn født 2014/2015 Årshjul for barn født 2016/2017

Kontaktperson

Johanne Ytterstad
idrettsskolenyngstegr@nordreisail.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem